Friday 13 May

08:30 - 09:00

Tiskovna konferenca / Press conference

08:30 - 09:15

Registracija

08:45 - 09:15

Jutranja kava / Coffee and registration

09:15 - 09:45

Uvodni pozdravi

Jože Novak, predsednik DKAS # mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR # Lidija Stebernak državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor # Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

09:45 - 12:30

DOPOLDANSKI SKLOP / Morning session

Vodenje mag. Ina Šuklje Erjavec in dr. Ana Kučan,

09:50 - 10:10

Marušič Ivan (Slovenija) - Razvoj načrtovanja zelenih površin v Sloveniji

10:10 - 10:30

Stuart Connop (Velika Britanija) - TURAS: Vključevanje lokalnega konteksta pri načrtovanju večnamenske urbane zelene infrastrukture

10:30 - 10:50

Jo Sinclair (Velika Britanija) - Spodbujanje občutka skupnosti: študija primera iz Barking Riversida

10:50 - 11:10

Duarte d´Araújo Mata (Portugalska) - Zelena infrastruktura Lizbone: Močno orodje integralne lokalne podnebne politike

11:10 - 11:30

Matthias Lampert (Nemčija) - Zelenje za vse: nova strategija (načrtovanja) odprtega prostora za mesto Muenchen

11:30 - 11:50

Ivan Stanič (Slovenija) - Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope - izkušnje celovitega načrtovanja in upravljanja z zelenimi površinami

11:50 - 12:00

Vprašanja in odgovori.

12:00 - 13:30

Kosilo / Lunch break

13:30 - 15:30

Maja Simoneti (Slovenija) s predstavniki mestnih občin: Zelena infrastruktura – izzivi in priložnosti

15:30 - 15:45

Popoldanska kava / Coffe break

15:45 - 18:00

POPOLDANSKI SKLOP / Afternoon session

Vodenje dr. Ana Kučan in Gaja Trbižan,

15:50 - 16:10

Mojmir Pavletić in Bojan Linardić (Hrvaška)

Stanje in razvojne možnosti zelene infrastrukture mesta Zagreb

16:10 - 16:30

Ljiljana Tubić (Srbija) - Predlog strategije za izboljšavo zelene infrastrukture občine Voždovac

16:30 - 16:50

Tina Trampuš (Slovenija) - Zelena infrastruktura v strategiji Evropske unije za Alpsko regijo

16:50 - 17:10

Hans Müller (Nemčija) - “Zelena bivalnica” v Ludwigsburgu in “Zelena protihrupna zaščita” v Sachsenheimu – dva praktična primera urbanih območij udobja

17:10 - 17:30

Ina Šuklje Erjavec (Slovenija) - Zelena infrastruktura – od načrtovanja do izvedbe

17:30 - 18:00

Vprašanja in odgovori.

18:00 - 18:00

Banket. / Banquet